Donate

Банківські реквізити для фінансової допомоги:
ГО “Мотодопомога”
ЄДРПОУ 429 061 84
UA283253210000026009053753883
МФО 325 321
ПАТ КБ ПриватБанк
 
Картковий рахунок:
5169 3305 1855 2481

Соціальний проєкт «Перший на місці події»